Brandtätning – vad är det och varför är det viktigt?

30 maj 2023 Julia Zsiga

Brandtätning är en viktig del av byggprocessen både vid nyproduktion och vid renoveringar. Det handlar om att tätningar och brandavskiljande åtgärder ska förhindra spridning av brand och rök i byggnader och göra det möjligt för människor att evakuera säkert.

Vad är brandtätning?

Brandtätning är en samlingsbeteckning för en mängd olika åtgärder som syftar till att förhindra spridning av brand och rök i byggnader. Det kan handla om allt från att använda brandsäkra material i byggprocessen till att installera branddörrar, brandtätningar och brandavskiljande väggar.

I byggnader finns ofta flera olika brandceller. En brandcell är en avskiljd del av byggnaden som är utformad för att förhindra spridning av brand och rök. Brandcellerna kan vara en rumstyp, en våning eller en del av byggnaden som har en annan konstruktion än resten av byggnaden. Detta skapar barriärer som gör att branden inte kan sprida sig lika lätt.

brandtätning

Viktiga krav på brandtätning

Brandsäkerheten är ett viktigt krav i bygglagstiftningen och det finns specifika regler för hur brandtätning ska utföras. Här är några av de viktigaste kraven:

  • Materialen som används för brandtätning ska kunna motstå höga temperaturer och eld.
  • Brandtätningar ska utföras på ett sådant sätt att de förhindrar spridning av brand och rök.
  • Alla brandceller ska ha en tillräcklig tidsbestämd brandmotståndstid.
  • Branddörrar och brandglas ska ha en tillräcklig brandmotståndstid och stängas automatiskt vid brand.
  • Brandtätningar och branddörrar måste underhållas regelbundet för att fungera som avsett.

Fördelar med korrekt utförd brandtätning

Att utföra brandtätning på ett korrekt sätt är viktigt för att skapa en säker och hållbar byggnad. Här är några fördelar med korrekt utförd brandtätning:

  • Minskad risk för skador och personskador vid brand genom att förhindra spridning av brand och rök.
  • Minskad risk för brandrelaterade kostnader som höga försäkringspremier eller rättsliga kostnader vid en olycka.
  • Höjd fastighetsvärde genom att byggnaden är säkrare och uppfyller alla krav för brandsäkerhet.
  • Ökad trygghet för hyresgäster, anställda och besökare i byggnaden.

Sammanfattningsvis är brandtätning en viktig del av byggprocessen och det finns strikta krav på hur det ska utföras. Att utföra brandtätning på rätt sätt kan ha flera fördelar som minskad risk för skador och kostnader vid brand, höjd fastighetsvärde och ökad trygghet för alla som vistas i byggnaden.

Fler nyheter