Vikten av marknadsundersökningar för affärsframgång

02 februari 2024 Alice Pettersson

editorial

Marknadsundersökningar är en avgörande del av varje framgångsrik affärsstrategi. De tillhandahåller ovärderlig insikt om konsumenternas behov, beteenden och trender. Genom att förstå marknaden kan företag fatta välgrundade beslut som kan leda till ökad kundnöjdhet, förbättrade produkter och tjänster, samt starkare konkurrenskraft. I denna artikel utforskar vi vad marknadsundersökningar innebär, varför de är så viktiga, och hur de kan genomföras för bästa möjliga resultat.

Grundläggande om marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar är processen att samla, analysera och tolka information om en marknad, inklusive om produkter eller tjänster som säljs på marknaden, om de kunder som är eller kan bli intresserade av produkterna eller tjänsterna, samt om konkurrenterna. En väl genomförd marknadsundersökning ger företag konkreta data att basera deras affärsbeslut på, snarare än antaganden eller spekulationer.

Marknadsundersökningar kan delas in i två huvudtyper: primär och sekundär forskning. Primär forskning innebär insamling av nya data direkt från källan, exempelvis genom enkäter, intervjuer eller observationer. Sekundär forskning å andra sidan, sysslar med analysen av redan existerande data från diverse källor, som branschrapporter, offentliga statistikuppgifter eller tidigare genomförda undersökningar.

Marknadsundersökningar

Varför marknadsundersökningar är viktiga

Ingen verksamhet kan överleva utan kunder, och att förstå dessa kunder är där marknadsundersökningarna kommer in. Genom att genomföra regelbundna undersökningar kan företag upptäcka konsumenternas smakförändringar, behov och preferenser. Detta kan hjälpa till att rikta marknadsföringsinsatser och skapa relevanta erbjudanden som lockar till sig målgruppen effektivt.

Produktutveckling drivs framgångsrikt av data som indikerar vad som fungerar och vad som inte gör det. Med kvalitativa och kvantitativa data från marknadsundersökningar kan företag innovera och förbättra sina produkter att möta kundernas önskemål. Det minskar risken för kostsamma misslyckanden och ser till att nya produkter har en större chans att bli väl mottagna.

Marknadsundersökningar ger viktiga insikter inte bara före en produktlansering utan även efter det. Genom att mäta kundernas uppfattning om en viss produkt eller tjänst kan företag förstå hur väl de möter marknadens förväntningar och identifiera områden där de kan förbättra sin prestation.

Hur man utför marknadsundersökningar

Först och främst måste något företag som sysslar med marknadsundersökningar vara klart med vad de vill få ut av sin forskning. Detta innebär att sätta tydliga mål och målinriktningar för sina undersökningar. Mål kan inbegripa, men är inte begränsade till, att förstå kundbeteenden, analysera konkurrensmarknaden eller testa ny produktuppfattning.

Efter att ha etablerat en klar uppsättning mål, väljer företag en metod för datainsamling som passar deras syfte. Onlineenkäter kan till exempel vara användbara för snabba och breda undersökningar, medan personliga intervjuer kan vara bättre för djupgående förståelse av konsumentbeteenden. Dataanalysen konverterar sedan rå datan till användbar affärsintelligens.

När data har samlats in och analyserats, är det dags för företag att implementera insikterna i deras affärsprocesser. Det kan kräva justeringar i marknadsföringsstrategier, produktutvecklingsplaner eller kundtjänstpraktiker. Uppföljning är nödvändig för att bedöma effektiviteten av de genomförda förändringarna och för att hålla koll på marknadstrender kontinuerligt.

I en komplex och ständigt föränderlig affärsvärld är marknadsundersökningar inte bara önskvärda, de är nödvändiga. De erbjuder företagen möjligheten att stanna relevant, konkurrenskraftig och framförallt i linje med sina kunders förväntningar och behov.

För företag som söker att utforska nya höjder av marknadsförståelse, erbjuder Exquiro en omfattande tjänst som är specialiserad på marknadsundersökningar. Med Exquiro kan företag få tillgång till specialanpassade undersökningar och strategiska insikter som kan katalysera affärsframgången. 

Fler nyheter