Hur jobbar en översättare? En blick in i en främmande värld

09 mars 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Hur jobbar en översättare? En blick in i en främmande värld

Översättningar kan ofta kännas som en mystisk och avlägsen värld för oss som inte har tillgång till dess underverk. Men vad är egentligen processen bakom en lyckad översättning? Hur överför man något från ett språk till ett annat med lätthet? För icke-översättare kan detta koncept vara förbryllande komplicerat. I dag ska vi ta dig med på en uppslukande rundtur i översättningens märkliga men tillfredsställande hantverk. Du kommer att observera varje del som bidrar till att sätta ihop en helt korrekt översättning bit för bit, som om du skulle lösa ett komplicerat pussel – men mycket roligare! Så låt oss utforska hur en översättare arbetar.

För det första måste översättaren förstå källspråket. Detta kräver en djup förtrogenhet med grammatik, syntax, vokabulär och kulturella referenser. Professionella översättare har vanligtvis flytande kunskaper i både käll- och målspråket på modersmålsnivå. Detta är viktigt för att se till att den översatta texten läses som om den ursprungligen var skriven på målspråket.

översättningsbyrå

Att anlita en översättningsbyrå är att föredra

När översättaren ska översätta måste han eller hon snabbt och noggrant kunna överföra innebörden av varje mening i källdokumentet till en motsvarande mening på målspråket. Denna process är mer än bara en bokstavlig översättning; den kräver också en förståelse för hur olika språk uttrycker idéer på olika sätt. Just därför är det rekommenderat att anlita en översättningsbyrå när du som företagare ska bryta ny mark i ett annat land,

Översättaren går sedan igenom det som han eller hon har skrivit och gör följande:

– Korrekturläsa och redigera texten för att säkerställa att den är korrekt. Detta är det viktigaste steget för att få fram en översättning av hög kvalitet.

– Kontrollera att alla termer, uttryck och fraser har översatts korrekt och exakt utifrån sitt sammanhang.

– Kontrollera att korrekt grammatik har använts i hela dokumentet.

 

 

 

 

Fler nyheter